top of page
A Supportive Hug

Terapevtska skupina za odrasle z izkušnjo posvojitve (z uvodnim brezplačnim predavanjem)
 

Posvojitev je izkušnja, ki lahko kadar koli v življenju povzroči raznovrstne stiske in sproži čutenja, ki lahko precej okrnijo kakovost življenja. Dogaja se, da nekateri ničesar tega ne zaznavajo, čuti pa jih njihova okolica, ali pa opažajo upad funkcionalnosti na različnih področjih življenja.

Vabljeni odrasli od 18. leta s tovrstno izkušnjo, da v varnem okolju spregovorite o njej in se razbremenite čutenj, ne da bi tvegali nerazumevanje ali obsojanje.

Srečanja bodo potekala dvakrat na mesec po dve uri.

Prijavite se lahko po telefonu (tel. št. 069 613 068) ali po e-pošti (terapija.natale@gmail.com).

V skupini je lahko največ 15 udeležencev.

Toplo vabljeni!

Terapevtska skupina za starše, ki so posvojili otroka (z uvodnim brezplačnim predavanjem)
 

Posvojitev otroka je čustveno močna življenjska izkušnja, ki starše posvojitelje postavlja pred zahtevne naloge. Poskrbeti morajo za specifične otrokove čustvene potrebe, da bi se varna navezanost lahko vzpostavila. Da bi to zmogli, pa morajo poskrbeti tudi za svoje čustvene potrebe, ker so samo razbremenjeni starši lahko čustveno dostopni in odzivni.

 

Vabljeni pari s tovrstno izkušnjo, da v varnem okolju spregovorite o njej.

Srečanja bodo potekala dvakrat na mesec po dve uri.

Prijavite se lahko po telefonu (na tel. št. 069 613 068) ali po e-pošti (terapija.natale@gmail.com).

V skupini je lahko največ 15 udeležencev.

Toplo vabljeni!

Terapevtska skupina za mlade po zaključenem rejništvu (z uvodnim brezplačnim predavanjem)
 

Po zaključenem rejništvu se lahko znajdemo v praznem prostoru in ne vemo ne kam ne kod, lahko se začnemo soočati s čutenji, ki so pretežka, da bi jih lahko sami umirili, ali pa preprosto samo potrebujemo podporo pri odhodu v odrasli svet.
 

Če ste se prepoznali v opisu teh večjih ali manjših stisk, se nam lahko pridružite mladi po zaključenem rejništvu, da spregovorite o njih v varnem okolju in družbi sorodnih ljudi.

Srečanja bodo potekala dvakrat na mesec po dve uri. Prijavite se lahko po telefonu (na tel. št. 069 613 068) ali po e-pošti (terapija.natale@gmail.com).

V skupini je lahko največ 15 udeležencev.


Toplo vabljeni!

bottom of page